بهترین شرکت اوره‌ساز از نظر عملکرد شش ماهۀ ابتدایی 1400

منتشر شده در 1400/8/15

خط ارزش

پوریا خالدیان، مدیر تحلیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، طی یک گفت و گو با همفکران در خصوص عملکرد شش ماهۀ شرکت‌های اوره‌ساز، به تشریح جزئیات گزارش‌های شش ماهۀ آن‌ها پرداخت و گفت:

عملکرد اوره ای ها در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ عملکردی مناسب بوده است. این عملکرد مناسب نیز عموماً تحت تاثیر افزایش قابل ملاحظه نرخ اوره جهانی بوده. در ماه‌های اخیر به سبب مشکل تأمین گاز در اروپا شاهد افزایش نرخ اوره جهان بودیم این امر در کنار رشد نرخ ارز سبب گردید مبالغ فروش شرکت‌ها در قیاس با ۶ ماهۀ ابتدای سال ۱۲۹۹ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

وی در همین راستا افزود: نماد در صنعت اوره سازهای بورسی داریم که شامل تمادهای خراسان، شیدیس، کرماشا و شیراز است. با توجه به گزارش‌های ۶ ماهۀ منتشر شده و بررسی نمادهای کرماشاء خراسان و شیراز در سامانه کدال به صورت خلاصه می توان گفت عملکرد خراسان نسبت به سایر رقبا در بازه زمانی مذکور بهتر بوده است. نکته‌ای که در تحلیل صنعت اوره همواره باید بدان توجه کرد، تغییرات نرخ گاز پتروشیمی‌ها و مطالبات آن‌ها از سازمان حمایت کشاورزی است. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که شرکت‌ها اوره داخلی خود را بر اساس نرخ اعلامی (دستوری) سازمان حمایت کشاورزی به فروش می‌رساندند که خود سبب شده بود شرایط عملیاتی آن‌ها متناسب با نرخ رشد هزینه‌هیشان تعدیل نگردد ليكن اخیراً با توجه به مصوبۀ هیئت وزیران در دولت قبل، فضای نرخ‌گذاری محصولات اوره‌ای به سمت آزادسازی تغییر جهت داده است که خود اتفاق خوبی برای صنعت به حساب می‌آید. همچنین تغییرات نرخ گاز دریافتی شرکت‌های این صنعت نیز همواره باید تحت رصد باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین راستا به بررسی سه شرکت فعال در حوزه اوره‌ای اشاره کرد و گفت: همانطور که گفته شد عملکرد صنعت عملکردی مناسب و مطلوب بوده است که در ادامه به بررسی عملکرد سه شرکت اوره‌ساز بورسی می‌پردازیم.

درخشش خراسان در بین اوره‌سازها

این پتروشیمی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توانسته به مبلغ فروش ۵۵ ۲۰ میلیارد ریالی دست پیدا کند که نسبت به درآمد دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۸۷ درصدی همراه بوده است. در خصوص فروش مقداری نیز خراسان عملکرد مناسبی داشته و مقدار فروش شرکت بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. علت رشد مقدار فروش شرکت عمدتاً افزایش ۲۰ درصدی تولید شرکت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که نرخ فروش اوره صادراتی این پتروشیمی نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که خود یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب شرکت به شمار می رود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۶۹%، ۶۶% و ۶۶% بوده است که نشان از مطلوبیت نسبت‌های سودآوری شرکت دارد لیکن این نسبت‌ها در مقایسه با بازه زمانی ۱۳۹۹ افت ناچیزی داشته‌اند که عموماً به علت افزایش هزینه‌های عمومی اداری شرکت می‌باشد.

خراسان در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ توانسته است به سود ۷۵۸ تومانی به ازای هر سهم دست پیدا کند که این رقم برای ۶ ماهه سال 1399 معادل ۲۸۶ تومان بوده است.

دستاورد شش ماهۀ کرماشا

این پتروشیمی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توانسته به مبلغ فروش 19،669 میلیارد ریالی دست پیدا کند که نسبت به درآمد با رشد ۹۸.۵ درصدی همراه بوده است. عملکرد فروش مقداری شرکت نیز نسبت به دوره مشابه قبل بیش از ۴ درصد رشد داشته است که دلیل اصلی آن نیز رشد ۲۴ درصدی تولید نسبت به دوره مشابه قبل است. همچنین متوسط نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۷ درصد رشد داشته است که این عامل نیز در عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته است. وضعیت نسبت‌های سودآوری شرکت نیز در مناسب بوده لیکن در قیاس با دوره مشابه با افت ناچیزی همراه بوده است که عموماً به علت رشد هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و هزینه‌های مالی بوده است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در ۶ ماهۀ ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با 69%،62% و 60% بوده است.

کرماشا در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ توانسته است به سود ۳۳۷ تومانی به ازای هر سهم دست پیدا کند که این رقم برای ۶ ماهه سال 1399 معادل ۱۷۷ تومان بوده است.

کارنامه نیم سال اول شیراز

مبلغ فروش شیراز در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تسیه به دوره مشابه قبل بیش از ۱۰۶ درصد رشد داشته است و شرکت توانسته به مبلغ فروش 52،928 میلیارد ریالی دست پیدا کند. مقدار فروش شیراز در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل علی‌رغم رشد 3.6 درصدی تولید بیش از ۵.۴ درصد افت داشته است. متوسط نرخ فروش اوره صادراتی شیراز در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ با رشد ۹۰ درصدی همراه بوده است که از اصلی‌ترین دلیل رشد فروش شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۰ است. بررسی نسبت‌های سودآوری شیراز در ۶ ماه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که نسبت‌های سودآوری شرکت با کمی کاهش همراه بوده است که اصلی‌ترین دلایل آن نیز رشد هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و هزینه‌های مالی بوده است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با 54%، 48% و ۳۹% بوده است.

شیراز در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ توانسته است به سود ۴۰۸ تومانی به ازای هر سهم دست پیدا کند که این رقم برای ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲۲ تومان بوده است.

جمع بندی عملکرد شرکت‌ها

  • بیشترین رشد فروش : خراسان
  • بیشترین رشد مقداری فروش : خراسان
  • بیشترین متوسط نرخ اوره صادراتی در ۶ ماهه ۱۴۰۰: خراسان
درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره