انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

منتشر شده در 1400/7/28

خط ارزش

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با هدف تأمین مالی مجموعه توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به مبلغ 900 میلیارد تومان، با نرخ سالانه 22 درصد با موفقیت انجام شد. تاریخ پذیره‌نویسی این اوراق 27 مهر سال جاری بوده است.

درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره