انتشار ولیو بولتن شماره‌ دو

منتشر شده در 1400/7/24

خط ارزش

 در این شماره از فصل‌نامه، تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، همچون شمارۀ پیشین به بررسی وضعیت محصولات در بازارهای جهانی و مقایسۀ روند قیمتی آن‌ها در تابستان 1400 با دورۀ مشابه سال گذشته پرداخته‌اند.

همچنین در این شماره، عملکرد شش ماهۀ 150 شرکت‌ تولیدی و خدماتی فعال در بازار سرمایه بررسی شده است و از بین شرکت‌های تولیدی، بیست شرکت برتر معرفی شده‌اند. 

در پایان نیز بعد از بررسی صنعت اوره، چهار گزارش تحلیل بنیادی از چهار شرکت پتروشیمی فعال در این صنعت ارائه شده است.

درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره