ولیو بولتن- گزارش فصلی بهار 1400

منتشر شده در 1400/5/5

خط ارزش

گزارشی از عملکرد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران به همراه بررسی متغیرهای کلان و روند قیمتی کالاها در بهار 1400 و مقایسه این روند با دورۀ مشابه سال گذشته. 

دریافت سند ضمیمه

جهت دریافت متن ضمیمه این مطلب لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید

درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره