تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

منتشر شده در 1400/5/5

خط ارزش

پیش‌بینی تیم تحلیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش این است که سود خالص شرکت پتروشیمی غدیر در سال 1400 برابر با 17,832,367 میلیون ریال خواهد بود.

دریافت سند ضمیمه

جهت دریافت متن ضمیمه این مطلب لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید

درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره