ولیو بولتن شماره یک منتشر شد

منتشر شده در 1400/5/5

خط ارزش
روایت تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش از عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، به همراه بررسی متغیرهای کلان و روند قیمتی کالاها در بهار 1400
در این گزارش علاوه بر بررسی 99 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه، تحلیل بنیادی چهار شرکت پتروشیمی نیز آورده شده است. شایان ذکر است که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش در نظر دارد با ارائۀ گزارش‌های فصلی به بررسی وضعیت کالاها بپردازد و شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایۀ ایران را از نظر مقدار تولید و فروش و رشد درآمد مقایسه نماید.
درخواست مشاوره در خصوص سبدگردانی در صندوق ها
درخواست مشاوره